dilluns, 15 de febrer de 2016

PROGRAMA DE REHABILITACIÓ I INFORMES DE VERIFICACIÓ


PROGRAMA DE REHABILITACIÓ I INFORMES DE VERIFICACIÓ

Si te deficiències greus o molt greus caldrà que:

A)     La Propietat o Comunitat de Propietaris ha d'encarregar a un tècnic, la realització d'un programa de rehabilitació on es defineixin en línies generals els treballs que s'han de realitzar per esmenar totes les deficiències existents a l'IITE. Aquest Programa de Rehabilitació es per definir una planificació per a la realització de les intervencions necessàries de rehabilitació, conservació i possibles millores a realitzar en l'edifici, definint el cost aproximat que poden tindre aquests obres. Son definicions que donaran una visió general del que cal fer a l'edifici amb costos aproximats i definint la urgència de la seva actuació en funció de la gravetat i perillositat que tinguin. El període màxim per la seva realització i aprovació per la Propietat o Comunitat de Propietaris es de sis mesos a comptar de la data de finalització de l'informe IITE. També s'haurà d'establir dins del Programa de Rehabilitació juntament amb acord de la Comunitat de Propietaris o Propietat, una planificació financera per fer front a les obres de rehabilitació definides al Programa de Rehabilitació establint quotes o derrames per entitats i temps.

B)      El certificat que s'obté serà apte cautelarment i queda condicionada la seva vigència al fet que cada 12 mesos o menys segons es defineixi a l'IITE, es realitzi un informe de verificació per verificar que les deficiències existents no han anat a més, així com que les mesures cautelars preses segueixen funcionant correctament. Si es realitza la reparació d'aquestes deficiències no caldrà realitzar mes inspeccions de verificació.


Si només te deficiències lleus o importants caldrà que:

A)     La Propietat o Comunitat de Propietaris ha d'encarregar a un tècnic, la realització d'un programa de rehabilitació on es defineixin en línies generals els treballs que s'han de realitzar per esmenar totes les deficiències existents a l'IITE. Aquest Programa de Rehabilitació es per definir una planificació per a la realització de les intervencions necessàries de rehabilitació, conservació i possibles millores a realitzar en l'edifici, definint el cost aproximat que poden tindre aquests obres. Son definicions que donaran una visió general del que cal fer a l'edifici amb costos aproximats i definint la urgència de la seva actuació en funció de la gravetat i perillositat que tinguin. El període màxim per la seva realització i aprovació per la Propietat o Comunitat de Propietaris es de un any a comptar de la data de finalització de l'informe IITE. També s'haurà d'establir dins del Programa de Rehabilitació juntament amb acord de la Comunitat de Propietaris o Propietat, una planificació financera per fer front a les obres de rehabilitació definides al Programa de Rehabilitació establint quotes o derrames per entitats i temps.


Verificacions si només te deficiències importants

A)     El certificat que s'obté serà apte provisional i queda condicionada la seva vigència al fet que cada 2 anys o menys segons es defineixi a l'IITE, es realitzi un informe de verificació per verificar que les deficiències existents no han anat a més. Si es realitza la reparació d'aquestes deficiències no caldrà realitzar mes inspeccions de verificació.
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...