dimecres, 27 de gener de 2016

Redacció d’informes d’Inspecció tècnica de l’edifici segons el Decret 67/2015


font http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/visats/actualitat/Pagines/document-guia-redaccio-ite.aspx

Redacció d'informes d'Inspecció tècnica de l'edifici segons el Decret 67/2015 


Nou Document Guia 08 sobre la redacció d'informes d'Inspecció tècnica de l'edifici segons el Decret 67/2015
 
El CAATEEB posa a la disposició de tots els tècnics el Document Guia 08 per tal que serveixi d'ajuda a la redacció d'informes d'Inspecció Tècnica de l'Edifici segons el Decret 67/2015.

Hi trobareu informació pràctica sobre el Decret 67/2015, instruccions per tal de redactar un informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici complet, i també algunes preguntes freqüents sobre el visat i validació del document i posterior tramitació a l'Agència Catalana de l'Habitatge.

Consulteu el Document guia sobre redacció d'informes ITE segons el Decret 67/2015.Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


En esta sección tiene acceso a los diferentes programas de cálculo y software que ISOVER ha desarrollado

http://www.isover.es/Documentacion-Descargas/Software-Programas-de-Calculo

Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


Modificació de la implementació telemàtica de les cèdules d'habitabilitat

font http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Modificacio-sistema-implementacio-telematica-cedules-habitabilitat.aspx

Modificació de la implementació telemàtica de les cèdules d'habitabilitat 


Modificació de la implementació telemàtica de les tramitacions de  les sol·licituds de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació
 
La Generalitat de Catalunya ens comunica la modificació de la implementació telemàtica de les tramitacions de  les sol·licituds de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació, que venen a completar les accions de simplificació administrativa que s'han portat a terme i es centraven bàsicament en la implementació de la declaració responsable (entre altres accions internes) com a eina d'acreditació de l'antiguitat dels habitatges, si be precisament restava pendent la seva implementació telemàtica als efectes de que quedés completament desenvolupada.

En aquest sentit us posem en coneixement que aquest canvi estarà operatiu des del proper dia 1/02/2016, des de la web de gestió de tràmits de la Generalitat de Catalunya (antiga OVT) i des del Canal Empresa ja trobareu el tràmit modificat dividit en les tres casuístiques existents en relació a les cèdules d'habitabilitat de segona ocupació:

 1. Tràmit per a sol·licituds de cèdules d'habitabilitat anteriors a 1984.
 2. Tràmit per a sol·licituds de cèdules d'habitabilitat d'habitatges entre 1984 i 2012.
 3. Tràmit per a  sol·licituds de renovacions de cèdules d'habitabilitat.

Cadascun dels tres tràmits anteriors tindrà un procediment concret a la web amb les següents particularitats:

 1. Per a les sol·licituds de cèdules d'habitatges anteriors a 1984, és obligatori adjuntar-hi el document de declaració responsable (DR)  com a document acreditatiu de l'antiguitat. Recordeu que és competència del Servei d'Habitabilitat i Parc Desocupat i de la Resta de Serveis Territorials la potestat de poder demanar documentació complementària per acreditar aquesta antiguitat, la qual s'haurà d'aportar a través de la seu electrònica de la Generalitat – Petició Genèrica.
 2. Per a les sol·licituds d'habitatges entre 1984 i 2012, només s'acceptarà un únic document en pdf (màxim 3MB) on caldrà incloure tota la documentació necessària per acreditar l'antiguitat de l'habitatge (per a realitzar el tràmit és obligatori adjuntar-hi un document). Aquest pdf pot constar únicament de la declaració responsable d'antiguitat de l'habitatge o bé d'altre documentació pertinent als efectes considerats.
 3.  Finalment en el cas de renovacions de cèdules d'habitabilitat, no s'ha d'aportar cap altre documentació. Amb el número de cèdula d'habitabilitat anterior ja n'hi ha prou.

Per la resta de qüestions, tot seguirà funcionant de la mateixa manera, el nostre programa CCAT incorporarà les dades dels servidors dels col·legis professionals a partir del número de visat.

Finalment dir-vos, que sempre que calgui fer aportacions a l'expedient quan, aquests siguin telemàtics, caldrà fer-les a través de la seu electrònica de la Generalitat – Petició Genèrica fent els següents passos:

a)      https://seu.gencat.cat
b)      Dels tràmits Gencat, s'ha de clicar "registre electrònic"
c)       Clicar "començar" (de color vermell) que es troba a la dreta de la línia presentar petició.
d)      Clicar "Per internet" que es troba a la pestanya "Pas 1".
e)      Clicar "vés-hi" (en vermell).
f)       S'arriba a la finesta de tramitació en línia de petició genèrica i has de fer els tres passos que et marca:
i)        PAS 1 – Descarregar formulari
ii)       PAS 2 – Emplenar el formulari i adjuntar arxiu amb documentació si s'escau, validar-lo i desar-ho guardat al PC.
iii)     PAS 3 – Enviar a tramitar

Un cop estigui implementat el tràmit telemàtic, l'acreditació de l'antiguitat dels habitatges anteriors a 1984 només es podrà fer mitjançant la DR d'antiguitat, tant telemàticament com presencialment.

Tot i això, des de cada òrgan de tramitació, podrem demanar la documentació sobre la que es recolza la DR per tal de verificar-ne el seu contingut.
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


dijous, 21 de gener de 2016

Nova notificació de l'ICAEN sobre les noves eines de certificació

font:  http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/Nova-notificacio-ICAEN-eines-certificacio.aspx

Nova notificació de l'ICAEN sobre les noves eines de certificació 

L'ICAEN informe sobre els canvis en les eines i facilita adreces de contacte per si teniu problemes amb els programes
 
L'ICAEN informa que el dia 14 de gener de 2016 es realitza el canvi oficial d'eines de certificació energètica dels edificis, anunciat pel  "Ministerio Industria, Energia y Turismo" i "Ministerio de Fomento" a la nota informativa del 14 de desembre de 2015.  Les noves eines les podem descarregar des de l'apartat de certificació energètica dels edificis a la web del CAATEEB o des de la web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme . La versió en català us la podeu descarregar directament des de la web de l'ICAEN (descarrega directe del fitxer)

Per aquest motiu, l'ICAEN publica una nova versió del formulari de sol·licitud on es demana com a document adjunt l'arxiu en format .xml que contindrà tota la informació de l'edifici o habitatge certificat.

En cas que tingueu alguna incidència amb les noves eines de certificació us indiquem que els responsables de les eines són el "Ministerio de Industria, Energía y Turismo" i el "Ministerio de Fomento" i que el correu electrònic de contacte per avisar d'aquestes incidències és el següent ciudadano@idae.es  o bé a través del Servei d'Informació al Ciutadà en Eficiència Energètica i Energies Renovables (SICER).

Tots els tràmits realitzats a partir del 14 de gener de  2016 inclòs s'hauran de fer amb les noves eines de certificació energètica d'edificis. Per tant, ja no es poden usar les eines antigues per registrar un certificat. Si vau instal·lar versions publicades amb anterioritat a aquesta data, comproveu que és la mateixa que s'ha publicat el dia 14 de gener.

Us informem que des dels Ministeris i IDAE han indicat que amb les noves versions de les eines (HULC, CE3X, CE3, CERMA) es podran obrir els arxius o certificats antics, de manera que es podrà aprofitar la feina feta i no caldrà començar de nou els certificats que tingueu a mitges.

També us indiquem que en el cas del Registre de nova construcció no hi ha cap inconvenient en tenir el certificat de nova construcció en fase projecte realitzat amb una versió de les eines i el certificat en fase acabat amb unes altres. En aquests casos, si la qualificació energètica no és la mateixa no caldrà repetir el certificat d'eficiència energètica de nova construcció en fase projecte.

Passat un període de proves per confirmar que les noves eines funcionen correctament i que el document adjunt (en format .xml) conté tota la informació necessària pel Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis, l'ICAEN publicarà un formulari de sol·licitud on es demanaran menys dades tècniques del certificat per fer més senzilla i ràpida la sol·licitud del Registre.


Propers cursos de formació al CAATEEB:
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


dimecres, 20 de gener de 2016

L'aplicació del tipus reduït d'IVA en la rehabilitació d'edificis d'habitatges

http://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/l-aplicacio-del-tipus-reduit-diva-en-la-rehabilitacio-dedificis-dhabitatges.aspx

L'aplicació del tipus reduït d'IVA en la rehabilitació d'edificis d'habitatges 

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 

Per poder  tenir un panorama precís de l'estat de la normativa de l'IVA, el CAATEEB junt al Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques presenten una jornada , en col·laboració de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
 
L'Impost sobre el Valor Afegir (IVA) és un impost condicionat per la nostra pertinença a la Unió Europea. Les normatives nacionals que la regulen estan plenament emmarcades en aquesta realitat. Aquest impost no esdevé senzill en la seva aplicació, especialment quan ens trobem davant de la seva aplicació en exempcions, quines desvirtuen l'aplicació del mateix, o bé, complicat, quan som davant de tipus impositius reduïts.

Amb una normativa tan complexa, ens trobem amb escenaris de no fàcil aplicació, que, objectivament, compliquen la gestió del mateix a tots els agents que hi operen, a les empreses, als professionals, i a la pròpia administració tributària.

Particularment confusa és l'aplicació del tipus reduït d'IVA en la rehabilitació d'edificis d'habitatges i en les execucions d'obra de renovació i reparació, així com la correcta aplicació de la inversió del subjecte passiu, on, per les moltes peculiaritats del sector, hi és latent la contrarietat que comporta, per una part, la voluntat dels legisladors a fomentar aquestes activitats, i per l'altra, una operativa de l'IVA molt quadriculada, que provoca que particulars no es puguin deduir l'IVA.

A fi i efecte de tenir un panorama precís de quin és l'estat de la normativa de l'IVA en aquesta activitat, hem organitzat aquesta jornada conjuntament el Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques i el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Barcelona (CAATEEB), comptant amb la plena col·laboració de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, on tindrem l'honor que ens orienti en aquesta qüestió el Sr. Juan Pedro Rodríguez Blanco, Cap de la Dependència Regional Adjunt en Gestió Tributària, amb l'esperança que sigui d'utilitat per als assistents.

Programa:

 • Presentació: Sr. Joaquín Osorio Montejo, President del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques.
 • Ponent: Sr. Juan Pedro Rodríguez Blanco, Cap de la Dependència Regional Adjunt en Gestió Tributària.
 • Moderador: Valentí Pich Rosell, Assessor Fiscal del Gremi
 • Resum de la jornada i cloenda: Sr. Jordi Gonsalves i López, President del CAATEEB.

Organitza:

   Inspeccions dels certificats d’eficiència energètica dels edificis

Font http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/nota-informativa-sobre-les-inspeccions-dels-certificats-eficiencia-energetica-dels-edificis.aspx

Certificació energètica dels edificis 

 Inspeccions dels certificats d'eficiència energètica dels edificis 


L'Àrea Tècnica  i l'Assessoria Jurídica del CAATEEB han elaborat una nota informativa sobre les  les inspeccions dels certificats d'eficiència energètica dels edificis que està realitzant l'empresa SUMMA.
 
L'Àrea tècnica del CAATEEB ha rebut en els últims dies una considerable quantitat de consultes sobre les inspeccions que l'empresa Summa ha realitzat per delegació de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial i de l'ICAEN. Per aquest motiu us volem fer una sèrie de recomanacions que creiem que seran del vostre interés:

Control i inspecció dels CEE


En els arts. 9 i 10 del RD 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, s'estableix que els òrgans competents de les CCAA, directament o a través d'organismes o entitats de control habilitades, establiran i aplicaran un sistema de control independent i d'inspecció dels CEE.

En el cas de Catalunya, aquesta activitat d'inspecció de CEE emesos durant el 2014 s'ha adjudicat a SUMMA, a través del contracte de serveis exp. EMO-2015-59 (DOGC 6926 de 3/8/15).

Actuació dels tècnics que hagin subscrit el CEE davant requeriments de control

SUMMA està remetent (sembla ser que majoritàriament per correu electrònic) comunicacions de control de CEE determinats als tècnics que els han subscrit i d'inspecció de l'edifici corresponent. Respecte a aquestes comunicacions i a les actes resultants de les inspeccions, el tècnic afectat està obligat a prestar la màxima col·laboració en les tasques d'inspecció i control, i també a proporcionar les dades necessàries que li siguin sol·licitades, d'acord amb allò prescrit en l'art. 89.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
No obstant l'obligació genèrica anterior, s'han detectat en les comunicacions que remet SUMMA i en les actes d'inspecció algunes exigències que no procedeixen (com ara que sigui el tècnic el que faci les gestions adients per tal de poder accedir a l'edifici en la data i l'hora prevista per a la inspecció), així com l'aportació de documentació o justificació d'indicacions que es considera que no corresponen (per exemple, la manca d'indicacions sobre el cost econòmic o la relació cost/eficàcia de les mesures de millora establertes dins de l'apartat de recomanacions del CEE d'edificis existents), i també, puntualment, la repetició del CEE davant d'alguna irregularitat intranscendent.

En aquest sentit i en compliment de l'obligació de col·laboració de les persones afectades, us recordem que cal atendre en tot cas les comunicacions d'inspecció i, al mateix temps, al·legar allò que es consideri que no pertoca exigir al tècnic. A aquests efectes, us traslladem algunes recomanacions concretes


Proposta d'al·legació sobre el requeriment al tècnic perquè faci les gestions adients per tal de poder accedir a l'edifici per realitzar la inspecció

En resposta al requeriment rebut de SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORES, SA, per tal que el tècnic que va subscriure el certificat d'eficiència energètica objecte de control  faci les gestions adients per tal de poder accedir a l'edifici el dia i hora assenyalada per realitzar la inspecció, es manifesta que la persona que ha de facilitar l'accés és el propietari de l'immoble i, per tant, en cap cas, és el tècnic qui ha de fer les gestions per accedir-hi.

Nota sobre l'obligatorietat de presentar l'estudi econòmic


S'ha observat que algunes de les incoherències que estableix la inspecció i control dels certificats d'eficiència energètica dels edificis que realitza l'empresa SUMMA estan relacionades amb la manca d'indicacions sobre el cost econòmic o la relació cost/eficàcia de les mesures de millora establertes dins l'apartat de recomanacions.
En aquests casos cal revisar el certificat emès pel tècnic i examinar que es va indicar al respecte, tenint present que el Reial Decret 235/2013 no estableix l'obligatorietat de presentar una estimació dels terminis de recuperació de la inversió o de la rendibilitat econòmica durant el seu cicle de vida útil. (Article 6 del Reial Decret 235/2013)

Las recomendaciones incluidas en el certificado de eficiencia energética serán técnicamente viables y podrán incluir una estimación de los plazos de recuperación de la inversión o de la rentabilidad durante su ciclo de vida útil.

Contendrá información dirigida al propietario o arrendatario sobre dónde obtener información más detallada, incluida información sobre la relación coste-eficacia de las recomendaciones formuladas en el certificado........"
 
 En aquest mateix sentit s'estableix en la pàgina web de l'ICAEN una informació bàsica per al professional que ha de realitzar els certificats d'eficiència energètica i en el que s'indica unes recomanacions.

...Per aquest motiu es recomana que:
 • El tècnic certificador contractat faci, com a mínim, una visita de l'habitatge o edifici que està certificant.
 • Sol·licitar els serveis d'un tècnic certificador que estigui proper a l'habitatge o als edificis que estigui certificant per facilitar aquesta visita tècnica.
 • Sol·licitar que les propostes de millora energètica recomanades en l'informe estiguin ben detallades. És a dir, que siguin propostes coherents amb les necessitats de l'habitatge o edifici, que estiguin avaluades econòmicament encara que de manera aproximada, i que cada mesura tingui associat un període aproximat del retorn de la inversió.
 •  Sempre que sigui possible, es faci la certificació amb dades mesurades donat que llavors l'informe final serà més exacte i podria obtenir, fins i tot, una millor qualificació d'eficiència energètica. És a dir, la certificació d'eficiència energètica tindrà una major qualitat i conseqüentment, les mesures recomanades pel tècnic certificador seran més coherents i ajustades a la realitat de l'habitatge o edifici. Cal recordar que els programes homologats (CE3, CE3X, CALENER i CERMA) poden dur a terme la qualificació d'eficiència energètica de l'edifici o habitatge amb dades per defecte, amb dades estimades o bé amb dades mesurades.
 
Finalment també s'ha de tenir present la interpretació que realitza el "Ministerio de Industria", en un document publicat sobre preguntes freqüents el dia 4 de novembre del 2013, en el que respon enl'apartat 5.8 sobre la necessitat d'estudiar la rendibilitat econòmica de les mesures proposades en el certificat d'eficiència energètica.

5.8.- ¿Para la redacción del certificado se debe estudiar necesariamente la rentabilidad económica de las medidas propuestas?

Aunque se podrá incluir, no es obligatorio hacerlo. Únicamente, y de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 235/2013, el certificado de eficiencia energética deberá indicar dónde obtener información más detallada sobre la relación coste eficacia de las recomendaciones formuladas en el certificado.

Paral·lelament, des del nostre Col·legi i el Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya s'han realitzat les gestions oportunes amb l'ICAEN per tal d'unificar criteris i evitar les incoherències detectades en les comunicacions de control i actes d'inspecció.

Règim sancionador en matèria de certificació de l'eficiència energètica dels edificis

Amb caràcter general i tal com s'adverteix en les comunicacions de control i d'inspecció, convé ser conscients que cal realitzar el treball d'emissió dels certificats d'eficiència energètica amb la màxima professionalitat, atès que l'incompliment dels preceptes que regulen el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis (continguts en el RD 235/2013), pot suposar la incoació d'un expedient sancionador.

Així, segons s'estableix en l'art. 18 del RD 235/2013 i es concreta en les Disposicions addicionals 12 i 13 del RDL 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós la de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, les infraccions i sancions en què poden incórrer els tècnics per l'emissió dels certificats d'eficiència energètica són les següents:

3. Constituyen infracciones muy graves en el ámbito de la certificación energética de los edificios (sancionables amb multa de 1.001 a 6.000 euros): 
 •  Falsear la información en la expedición o registro de certificados de eficiencia energética.
 •  Actuar como técnico certificador sin reunir los requisitos legalmente exigidos para serlo.
 •  Igualmente, serán infracciones muy graves las infracciones graves previstas en el apartado 4, cuando durante los tres años anteriores a su comisión hubiera sido impuesta al infractor una sanción firme por el mismo tipo de infracción.

4. Constituyen infracciones graves (sancionables amb multa de 601 a 1.000 euros):
 • Incumplir las condiciones establecidas en la metodología de cálculo del procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
 •  Igualmente, serán infracciones graves las infracciones leves previstas en el apartado 5, cuando durante el año anterior a su comisión hubiera sido impuesta al infractor una sanción firme por el mismo tipo de infracción.


5. Constituyen infracciones leves (sancionables amb multa de 300 a 600 euros):
 •  La expedición de certificados de eficiencia energética que no incluyan la información mínima exigida.
 •  Cualesquiera acciones u omisiones que vulneren lo establecido en materia de certificación de eficiencia energética cuando no estén tipificadas como infracciones graves o muy graves.

De conformitat amb l'art. 132 de la Llei estatal 30/1992, les infraccions molt greus prescriuen als 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus a 1 any.

Conclusió

En cas de veure's implicat en un procediment disciplinari, es recomanable que el tècnic afectat valori adequadament la situació i el contingut de l'expedient i, en el seu cas, presenti els escrits d'al·legacions que pertoquin en defensa de la correcció de la seva actuació professional i dels seus interessos.

Per últim, recordar-vos que des del CAATEEB es valora positivament la realització d'inspeccions i controls per part de l'ICAEN i la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial ja que la millora en la qualitat final dels nostres treballs i intervencions professionals garanteix el prestigi i futur de la nostra professió. El Col·legi sempre vetllarà per la defensa de l'exercici dels seus professionals però destinarà tots els recursos necessaris per a perseguir qualsevol mala "praxi" que pugui enterbolir el prestigi de la nostra professió.

Per a més informació i assessorament en aquesta matèria, posem a la vostra disposició els serveis de l'Àrea Tècnica i de l'Assessoria Jurídica del CAATEEB assessoriatecnica@apabcn.cat/assessoriajuridica@apabcn.cat/T. 93 240 20 60.
  Propers cursos de formació al CAATEEB:

Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...