dilluns, 29 de setembre de 2014

Exposició nou Decret Inspecció Tècnica Edificis ITE

Exposició nou Decret Inspecció Tècnica Edificis ITE

Va iniciar-se l'exposició per al·legacions el 7/8/2014 i va finalitzar el 19/9/2014. Això vol dir que es possible que aquest decret surti a la llum aviat.

Si es manté tal com està el projecte, tindrem moltes modificacions.

Les categories de patologies passen de tres a quatre. Apareix "importants"

Serà obligatori comunicar a l'Ajuntament si existeixen patologies greus o molt greus

La comunitat tindrà l'obligació de presentar l'ITE davant de la Generalitat com a màxim dos mesos després de la seva realització, surti com surti.

Si te mesures correctores tindrà la comunitat un any per presentar un Programa de Rehabilitació i realitzar la provisió de fons per fer les obres.

La vigència serà de 10 anys si no te defectes o son lleus, de 6 anys si te importants (però cada dos anys un tècnic haurà d'informar que segueix igual i no han passat a categoria superior), i de 3 anys si son greus o molt greus sempre que s'hagin pres les mesures d'urgència per evitar riscos a tercers (però cada any un tècnic haurà d'avaluar de no l'estat)

Dins de la inspecció apareixen dos nous conceptes que cal fer, Informe de les condicions d'accessibilitat de l'edifici i cal realitzar el Llibre de l'Edifici

Si fins ara només eren els edificis Plurifamiliars ara també s'inclouen els edificis UNIFAMILIARS

En una compra venda d'un pis caldrà incorporà el certificat d'aptitud de l'edifici, implicarà que ha d'haver estat inspeccionat l'edifici.

Ja figura regim sancionador per incompliment segons llei 18/2007 dret de l'habitatge, amb multes de entre 3.000 a 900.000€ segons la gravetat


Veurem com queda definitivament????????

DocumentsPere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net

Logotipo LinkedInhttp://arquitecnic.net/images/facebook_logo.jpghttp://arquitecnic.net/images/twitter_newbird_boxed_whiteonblue.pnghttp://arquitecnic.net/images/blogger.jpg

dimecres, 17 de setembre de 2014

Informe d'idoneïtat tècnica


Informe d'idoneïtat tècnica
El CAATEEB és una entitat habilitada com a ECA de l’Ajuntament de Barcelona per emetre Informes d’Idoneïtat Tècnica. Aquest informe garanteix que el projecte i la documentació tècnica corresponents als règims de llicencia d’obres i de comunicació compleixen amb els requisits d’idoneïtat documental, suficiència i adequació normativa.(+info)
Actualitat
Segons l’establert a la ORPIMO, per obtenir el permís d’obres és necessari sol·licitar un Informe d’Idoneïtat ... +Info
Recentment l’Ajuntament de Barcelona ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) ... +Info
El Col·legi ha preparat un catàleg complet dels models de les declaracions responsables de l’Ajuntament ... +Info
Recursos

Guia i eines del CAATEEB sobre l'informe d'idoneïtat técnica

Com tramitar la idoneïtat

Eines per elaborar e-projectes

Preguntes més freqüents i recomanacions

Normativa i enllaços de l'Ajuntament de Barcelona sobre les e-llicències

Informació sobre el tràmit i estat expedient

Enllaços d'interès

Ordenança i aclariments
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net

Logotipo LinkedInhttp://arquitecnic.net/images/facebook_logo.jpghttp://arquitecnic.net/images/twitter_newbird_boxed_whiteonblue.pnghttp://arquitecnic.net/images/blogger.jpg
Aquest correu electrònic està lliure de virus perquè la protecció de l'avast! Antivirus està habilitada.

dimecres, 10 de setembre de 2014

El Consorci Metropolità de l'HabitatgeInforme d'Idoneïtat CMH 
01/09/2014 
El Consorci Metropolità de l’Habitatge
obre una Nova CONVOCATÒRIA de SUBVENCIONS 2014
Us informem que el dia 1 de setembre de 2014, el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, obre una nova Convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges.

El CAATEEB i el Consorci (CMH),  han signat un Conveni per a la implantació dels Informes d’Idoneïtat Tècnica, en els procediments de concessió de subvencions gestionades i atorgades pel CMH, a diferents municipis de l’àrea metropolitana.

S’ha establert acord per al procediment de tramitació i atorgament de subvencions per actuacions de conservació (rehabilitació de fonaments, estructura i instal·lacions; rehabilitació de façanes, cobertes i mitgeres; Instal·lacions comuns), actuacions de millora de la qualitat i de la sostenibilitat, actuacions de millora de l’accessibilitat, actuacions d’habitabilitat en interior d’habitatges i altres actuacions.

El Consorci ha implantat un procediment electrònic que permet tramitar els projectes i documentacions tècniques telemàticament a través del Col·legi.

Per a la tramitació de la subvenció, cal l’emissió per part del Col·legi, d’un informe d’idoneïtat tècnica que forma part del cost subvencionable. L’objecte de l’informe és el control formal de la documentació i verificació del seu contingut, d’acord amb les paràmetres de comprovació que s’estableixen en el Conveni, per les obres objecte de control. 

 MANUAL d'ajuda en el procediment de la tramitació
 GUIA per crear projectes amb marcadors
   SOL·LICITA L'INFORME D'IDONEÏTAT del CMH (propera obertura) *
* En breu es podrà sol·licitar l’informe d’idoneïtat del CMH a través de l’Oficina Virtual del CAATEEB. Us mantindrem informats.

PLANTILLES per elaborar Projectes i Documentacions Tècniques

Segons l’abast de la intervenció i la normativa municipal per a la tramitació, caldrà presentar un Projecte o una Documentació Tècnica, el contingut del qual s’ajustarà a la nova estructura i format definit amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH), per tramitar el visat d’idoneïtat tècnica CMH.

Consulteu els Annexes I, II i III, per tal d'elaborar el Projecte o la Documentació Tècnica, segons Conveni. 


Annex I ALTA d'expedient
Contingut del Projecte o Documentació Tècnica
Segons l'abast de la intervenció i la normativa municipal per a la tramitació, caldrà presentar un Projecte o una Documentació Tècnica. El contingut s'ajustarà al següent esquema: 
 Projecte o Documentació Tècnica, amb Marcadors
 Només Marcadors (del Projecte o Documentació Tècnica)

Annex II ALTA d'expedient
Altres documents necessaris per a la sol·licitud
Per tal de sol·licitar la subvenció, s'hauran d'adjuntar els següents pdf's a través de l’Oficina Virtual de CAATEEB (propera obertura)*: 
 Informe d’avaluació de l’edifici, que acrediti la necessitat de les actuacions de rehabilitació
 Pressupost real acceptat
 Pressupostos NO acceptats
 Altres costos
 Justificant de la sol·licitud de llicència d’obres, comunicat o assabentat
 Imprès 1 (model segons règim de propietat)
 Altres documents, si s’escau (ordre d’execució informe tècnic municipal que l’acrediti, etc...). En un sol pdf.

Annex III Comunicat INICI de les Obres
Documentació per comunicar l'INICI de les Obres
Caldrà adjuntar els següents pdf's a través de l’Oficina Virtual de CAATEEB (propera obertura)*, per tal de comunicar l'inici de les Obres. 
 Comunicat data d'inici de les obres
 Llicència d'obres concedida
 Altres documents, si s'escau (ordre d’execució informe tècnic municipal que l’acrediti, etc...). En un sol pdf.

Annex III Comunicat de TANCAMENT de l'expedient
Documentació per comunicar el TANCAMENT de l'expedient
Caldrà adjuntar els següents pdf's a través de l’Oficina Virtual de CAATEEB (propera obertura)*, per tal de comunicar el tancament de l'expedient. 
 Certificat Final d'Obra
 Factures
 Rebuts i Justificants de les tranferències bancaries
 Certificat ECA (només en el cas d'instal·lació d'ascensor)
 Altres documents, si s'escau (certificat d'eficiència energètica, cèdula d'habitabilitat, projecte modificat, etc...). En un sol pdf.

Documents del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona:     
 Anunci sobre Convocatòria de subvencions
 Llistat de Municipis als que dona servei el CMH
 Actuacions que contempla el Programa i import de les subvencions
 Full informatiu pel ciutadà. Què fer per aconseguir els ajuts?
 Imprès 1. Comunitat de Propietaris
 Imprès 1A. Propietats Verticals
 Imprès 1B. Si sou persona propietaria o llogatera d'un habitatge individual
 Imprès 2. Sol·licitud d'ajut
 Autorització. Només per a llogaters

Per a més informació, podeu consultar la pàgina del CMH:

           Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net

Logotipo LinkedInhttp://arquitecnic.net/images/facebook_logo.jpghttp://arquitecnic.net/images/twitter_newbird_boxed_whiteonblue.pnghttp://arquitecnic.net/images/blogger.jpg
Aquest correu electrònic està lliure de virus perquè la protecció de l'avast! Antivirus està habilitada.

El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...