dimecres, 24 de febrer de 2016

Novetats en la qualificació d’eficiència energètica d’edificis i la comprovació del CTE


font http://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/workshop-qualificacio-energetica.aspx

Novetats en la qualificació d'eficiència energètica d'edificis i la comprovació del CTE 
CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 

Jornada eminentment pràctica on es resoldran les preguntes més habituals i es presentaran les darreres novetats de la versió CE3x.
 
El CAATEEB conjuntament amb Saint-Gobain organitzen aquesta jornada tècnica en la que s'exposarà els dubtes i errors més habituals en la qualificació energètica dels edificis i en la que un panell d'experts presentaran les darreres novetats.
En la jornada es presentarà la darrera versió del CE3x i un complement que permet definir les mesures de millora de forma totalment automatitzada, així com la comprovació del compliment dels requisits del Codi Tècnic de l'Edificació amb el programa CE3x.

Programa


10 de març de 2016 

de 10 a 13.15 

Sala d'actes del CAATEEB 

Gratuïta 
 10.00 h Presentació de la Jornada
 10.00 hNovetats normatives. Errors i preguntes més freqüents en el procés de certificació energèticaLluis Morer. Cap de la Unitat d'eficiència energètica i renovables de l'Institut Català d'Energia
 10.45 hNovetats de la nova versió del CE3x
Edurne Zubiri, socia-directora de Efinovatic
 11.30 hNou complement per a la verificació del compliment dels requisits de CTE amb CE3x
Nicolás Bermejo, responsable de Prescripció de Saint Gobain
 12.15 hNou complement per a la definició de mesures de millora amb CE3x
Eduardo Ramos, el Director del CITAV (Centro Investigación y Tecnologías Aplicadas al Vidrio) de Saint Gobain
 13.00 hTorn obert de preguntes

Organitza:
CAATEEB i Saint Gobain

Amb la col·laboració de:
            
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


dimecres, 17 de febrer de 2016

Redacció d’informes d’Inspecció tècnica de l’edifici segons el Decret 67/2015

font http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/visats/actualitat/Pagines/document-guia-redaccio-ite.aspx

Redacció d'informes d'Inspecció tècnica de l'edifici segons el Decret 67/2015 


Nou Document Guia 08 sobre la redacció d'informes d'Inspecció tècnica de l'edifici segons el Decret 67/2015
 
El CAATEEB posa a la disposició de tots els tècnics el Document Guia 08 per tal que serveixi d'ajuda a la redacció d'informes d'Inspecció Tècnica de l'Edifici segons el Decret 67/2015.

Hi trobareu informació pràctica sobre el Decret 67/2015, instruccions per tal de redactar un informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici complet, i també algunes preguntes freqüents sobre el visat i validació del document i posterior tramitació a l'Agència Catalana de l'Habitatge.

Consulteu el Document guia sobre redacció d'informes ITE segons el Decret 67/2015.Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


Recuperar honorarios dignos para los Arquitectos Técnicos


font: https://www.change.org/p/ministerio-de-fomento-recuperar-honorarios-dignos-para-los-arquitectos-t%C3%A9cnicos

Recuperar honorarios dignos para los Arquitectos Técnicos

Tanto los arquitectos técnicos como los arquitectos sufrimos una liberalización salvaje de honorarios "gracias" al Boom inmobiliario.
Se les prohíbe a los Colegios publicar tablas orientativas para sus colegiados cuyo único objetivo es abaratar costes de los profesionales para que los promotores y constructores pudieran aumentar su margen de beneficio y que ahora nos lleva a la ruina, a trabajar por cuatro duros o a no trabajar porque perdemos dinero con cada trabajo.
Somos los garantes de la calidad de las ciudades y sus edificios, además de ser los únicos capaces de supervisar junto a los arquitectos los precios, técnicas y materiales con los que se construyen los edificios por el bien de nuestros clientes.
Por otra parte, somos los únicos cuya responsabilidad civil no se diluye en el tiempo, puesto que los promotores y constructores, cuando cierran sus empresas nos dejan a nosotros y a los arquitectos, como los únicos demandables para obtener compensaciones mediante el seguro ante cualquier imprevisto.
Nuestra profesión está en un momento muy delicado y como cualquier trabajador tenemos que alimentar a familias, pagar hipotecas y vivir dignamente.
Nuestros colegios territoriales no parecen capaces de ponerse de acuerdo en algo tan imprescindible como hacer fuerza para contar con un suelo de honorarios, no tenemos sindicatos que nos protejan.
Necesitamos que tanto los colegios de Aparejadores y Arquitectos se pongan de acuerdo para fijar honorarios, los mismos para trabajos comunes, que se cree una comisión para luchar contra el fraude y que cada vez que un técnico baje sus honorarios por debajo del mínimo establecido se le sancione económicamente y sin derecho a visar trabajo.
Por eso os pido que apoyéis esta petición para establecer al menos unos mínimos que no destruyan nuestra dignidad.
Volvamos a dignificar nuestra profesión.
Carta a
Ministerio de Fomento
CGATE
ASAT
Recuperar honorarios dignos para los Arquitectos Técnicos
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


dimarts, 16 de febrer de 2016

Tramitació telemàtica de cèdules de segona ocupació amb la Generalitat

FONT : http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/visats/actualitat/Pagines/Canvis-tramit-telematic-cedules-Gene.aspx

Tramitació telemàtica de cèdules de segona ocupació amb la Generalitat


Aquí trobareu informació d'utilitat per poder fer el tràmit telemàtic de les cèdules de segona ocupació, tant amb el Col·legi com amb la Generalitat.

 
A partir del proper 01/02/2016, l'Agència de l'Habitatge farà una millora en la implantació tramitació telemàtica de les tramitacions de les sol·licituds de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació, per continuar amb les accions de simplificació administrativa i que es centra bàsicament en la implementació de la declaració responsable (entre d'altres accions internes) com a eina d'acreditació de l'antiguitat dels habitatges.

Per donar compliment al Decret 141/2012, des del dia 06/02/2013, estan implantats els formularis per tramitar Certificat d'Habitabilitat de Segona Ocupació.

També teniu al vostre abast, les circulars que ha anat publicant l'Agència de l'Habitatge. Us recordem que la Circular Informativa núm. 6 va ser la última que va entrar en vigor el dia 03/03/2015.

Podeu tramitar telemàticament els certificats d'habitatge usat a través de Visats a l'Oficina Virtual del CAATEEB i a continuació fer la tramitació amb l'Agència de l'Habitatge accedint a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (OVT), informant el número de referència del registre telemàtic del Col·legi Professional, que us apareixerà automàticament una vegada tramitat digitalment el vostre expedient.

El tràmit per l'Oficina Virtual, t'ajuda a determinar l'imprès que correspon!

El tràmit que està implantat a l'Oficina Virtual del CAATEEB, us ajudarà a través d'un qüestionari, a determinar els models d'impresos adients d'acord amb el que determina el Decret d'Habitabilitat vigent. Consulteu el Manual on s'explica cm emplenar el formulari per obtenir l'imprès que s'ha d'aplicar depenent, entre d'altres, de l'antiguitat de l'habitatge que es vol certificar.

Recordeu que amb la TRAMITACIÓ DIGITAL, gaudireu d'avantatges en el cost del visat/registre.

Aquest tràmit també especifica quins són els camps que obligatòriament cal emplenar per poder fer la sol·licitud, d'acord amb el que l'Agència de l'Habitatge requereix. Una de les dades obligatòries, en el cas que es tracti d'un habitatge que ha tingut cèdula amb anterioritat atorgada per la Generalitat, és el número de cèdula. Podeu trobar aquest número a través de la consulta que s'ha habilitat expressament a l'Oficina Virtual/Accés a l'Oficina Virtual de tràmits de la Generalitat. També podeu aconseguir el número de cèdula trucant al 012.

Recomanacions per a la tramitació telemàtica de cèdules de segona ocupació amb la Generalitat Per tal d'evitar possibles requeriments per part de l'Agència de l'Habitatge, us fem les següents recomanacions:

 1. Assegureu-vos que la documentació que s'aportarà per JUSTIFICAR L'ANTIGUITAT de l'habitatge és l'adequada.
  Des del 03/03/2015, és d'obligat compliment la Circular Informativa nº 6 de l'Agència de l'Habitatge. Segons aquesta, per a habitatges anteriors a l'11 d'agost de 1984, el document de declaració responsable (RE-800) serà l'únic admès per acreditar l'antiguitat dels habitatges, tot i que també podrà ser admès l'Informe d'antiguitat segons la Circular Informativa núm. 5 i serà prioritària per els habitatges amb antiguitats compreses entre l'11 d'agost de 1984 i fins el 2 de novembre de 2012, admetent altres documents indicats a la Circular Informativa núm. 2 emesa per l'Agència de l'Habitatge. 
  Compliment de la Circular Informativa núm. 6 a l'Oficina Virtual: A l'hora d'emplenar les dades en el formulari per sol·licitar la tramitació del certificat d'habitabilitat a l'oficina virtual del CAATEEB, haureu d'informar el que correspongui segons la Circular Informativa núm. 6 per tal d'acreditar l'antiguitat de l'habitatge. De totes maneres, podreu continuar incorporant la documentació que acredita el contingut informat a la declaració responsable (escriptures, inscripcions al registre del propietat, etc), a l'historial de l'expedient.
 2.  Reviseu el DECRET i ANNEX informats, depenent de l'antiguitat de l'habitatge. Podeu trobar més informació a l'apartat "Annexos que regulen les qüestions tècniques en funció de les tipologies d'habitatges" de l'Àrea Tècnica.
 3. Reviseu que el PIS i PORTA informats, corresponen a l'habitatge que s'està certificant. En els casos d'habitatges unifamiliars, a la casella Pis/Casa heu d'indicar Casa.
 4. El Número de referència de registre telemàtic del Col·legi Professional, correspon a la totalitat del número de comprovació col·legial: ARTB-AAA111 (les 4 primeres lletres en MAJÚSCULA, el guió i les 3 següents lletres en MAJÚSCULA amb els 3 números).
 5. No es poden posar abreviatures (carrer, avinguda, etc...) ja que hi ha un camp específic per indicar el tipus de via. Tampoc símbols en els camps pis i porta (a, o, er, etc...), ni guions (-, _, etc...).
 6. En cas de NUMERACIÓ DOBLE, es pot posar un guió entre els números (núm. – núm.).
 7. En les caselles dels NOMBRE DE PECES que es certifiquen, en cas que no hi hagi alguna peça, s'ha de posar zero "0". No es pot deixar la casella en blanc, ni tampoc posar guions.
 8. A la Declaració responsable, s'ha d'informar el número de referència cadastral.
 9. A la Declaració responsable, verificar que la persona que s'informa com a declarant coincideixi amb la opció que es marca (propietari, persona autoritzada / tècnic, persona autoritzada / altres).


Com gestionar les modificacions demanades per l'Agència de l'Habitatge?

Per poder tramitar les modificacions dels vostres expedients visats de Certificat d'Habitatge Usat com a resultat d'un requeriment per part de l'Agència de l'Habitatge, heu de donar d'alta un nou expedient a l'oficina virtual amb les dades correctes i aportar per la línia de NOI – Notificació Interna (dins dels documents generals), un escrit signat per vosaltres indicant que doneu d'alta aquest nou expedient en substitució del visat xxxyyy, i informant dels canvis que heu realitzat.

Amb aquest escrit procedirem a anul·lar l'expedient que ens sol·liciteu i a retornar la totalitat de les despeses generades en aquest expedient anul·lat.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment, en el telèfon 93.240.20.60 o través del Canal de Consultes.

Per a més informació podeu accedir a l'Àrea Tècnica / Habitabilitat del CAATEEB.
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


Comunitats o edificis amb sistemes centralitzats de calefacció, aigua calenta i climatització hauran de disposar d’algun sistema de comptabilització de consums, de manera que cada veí pagui en funció del seu consum mesurat

Font :

http://www.estalvitermic.com/ca/solucions/normativa/

Reial Decret de transposició de la Directiva 2012/27 / UE

Actualment en fase d’esborrany, en el seu article 14 (comptabilització de consums) estableix l’obligació que tots els edificis que estiguin dotats de sistemes centralitzats de calefacció, aigua calenta i climatització hauran de disposar d’algun sistema de comptabilització de consums, de manera que cada veí pagui en funció del seu con-sum mesurat. En concret, en el cas de calefacció, s’instal·laran comptadors de calefacció o, quan no sigui tècnicament-viable, repartidors de costos de calefacció o un altre sistema que mesuri el consum de calor a cada radiador.
La legislació no obliga a tots els habitatges a instal·lar repartidors de costos. Aquells habitatges que estiguin en les zones climàtiques α, A i B no estan obligades a instal·lar els repartidors.

mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència

Hi haurà multes per a qui no compleixi?

Segons el Reial Decret Llei 8/2014 d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, l’incompliment de l’obligació de la comptabilització individual de consums es considera falta molt greu, i s’estableixen multes d’entre 1.000 i 10.000 euros.
Consultar Reial decret llei

Quan cal instal·lar els repartidors de costos o comptadors de calefacció?

Segons la disposició transitòria tercera del Reial Decret de Transposició, abans l’1 de gener de 2017 s’ha ha de tenir instal·lats els dispositius de mesurament, i comptar amb un servei de lectura i liquidació dels corresponents costos de calefacció.

En la meva comunitat de veïns hi ha uns estatuts que determinen que el repartiment dels costos de calefacció es realitza per metre quadrat, ¿hem de canviar els estatuts?

En absolut. La Llei de Propietat Horitzontal, en el seu article 17 estableix que les iniciatives d’eficiència energètica, entre les que es troba la instal·lació de dispositius que permeten la comptabilització individual de calefacció entre els veïns, no requereixen de la modificació dels títols constitutius de la comunitat de veïns. Amb la qual cosa n’hi ha prou amb una decisió de la Junta de Veïns per a la instal·lació de comptadors o repartidors de costos de calefacció.

CONSECUENCIAS INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE LA PROPIEDAD O COMUNIDAD DE PROPIETARIOS


CONSECUENCIAS INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE LA PROPIEDAD O COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

1.- Artículo 6: El hecho de no disponer del informe de la inspección técnica del edificio puede conllevar la imposición de multas coercitivas y de sanciones a las personas responsables según lo previsto en la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda.
2.- Cuantía de las sanciones según Ley 18 2007 del Derecho a la vivienda
A) Infracciones muy graves multa de hasta 900.000 euros
a) Vulnerar las normas de habitabilidad de la Generalidad o la normativa técnica de obligado cumplimiento, si la vulneración afecta a la seguridad de los edificios o viviendas.
b) Transmitir, alquilar o ceder el uso de viviendas que no cumplen las condiciones básicas de calidad relativas a la seguridad.
c) Transmitir, alquilar o ceder el uso como viviendas de inmuebles que no pueden obtener la cédula de habitabilidad.
d) La inexactitud o la falsedad en los documentos, certificaciones o informes técnicos necesarios para obtener la resolución administrativa con reconocimiento de derechos económicos, de protección o de habitabilidad, o para obtener un acto favorable a los infractores oa terceros, contrario a la normativa técnica, cometidas por los promotores, los constructores o la dirección facultativa de las obras de edificación o rehabilitación de viviendas, e incluidas en los supuestos de los certificados de habitabilidad elaborados por los técnicos en los procedimientos de solicitud de cédula de habitabilidad.
f) Incumplir el deber de conservación y rehabilitación, si supone un riesgo para la seguridad de las personas o un incumplimiento de un programa previo de rehabilitación forzosa.

g) Incumplir las órdenes de ejecución dirigidas a la reparación y la reconstrucción de viviendas establecidas por el artículo 38.

B) Infracciones graves multa de hasta 90.000 euros
a) Vulnerar las normas de habitabilidad de la Generalidad o la normativa técnica de obligado cumplimiento, si la vulneración no afecta a la seguridad de los edificios o viviendas.
b) Transmitir, alquilar o ceder el uso de viviendas que no cumplen las condiciones de habitabilidad relativas a la seguridad.
c) Incumplir el deber de conservación y rehabilitación, si supone una afectación grave de las condiciones de habitabilidad de los edificios, con notificación previa.
d) No entregar el libro del edificio.
g) No disponer del certificado de inspección del edificio en los supuestos en que sea exigible.

C) Infracciones leves multa de hasta 9.000 euros
d) Incumplir la obligación de formalizar de forma correcta y completa el libro del edificio.

En ningún caso se pueden imponer multas inferiores a 3.000 euros

Artículo 127. Prescripción de las infracciones
1. Los plazos de prescripción de las infracciones administrativas tipificadas por la presente ley son de cuatro años para las muy graves, de tres años para las graves y de dos años para las leves. Estos plazos empiezan a contar desde que la infracción se ha cometido. En caso de que se trate de infracciones continuadas, el cómputo del plazo de prescripción se inicia cuando ha finalizado el último acto con el que se consuma la infracción. En el caso de las infracciones tipificadas por los artículos 123.1.a y 124.1.a se considera cometida la infracción en la fecha del certificado final de obra y habitabilidad.
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


CONSEQÜÈNCIES INCOMPLIMENT DEL DEURE DE LA PROPIETAT O COMUNITAT DE PROPIETARIS


CONSEQÜÈNCIES INCOMPLIMENT DEL DEURE DE LA PROPIETAT O COMUNITAT DE PROPIETARIS

1.- Article 6 : El fet de no disposar de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici pot comportar la imposició de multes coercitives i de sancions a les persones responsables segons el que preveu la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge.
2.- Quantia de les sancions segons Llei 18 2007 del Dret a l'habitatge
A) Infraccions molt greus multa de fins a 900.000 euros
a) Vulnerar les normes d'habitabilitat de la Generalitat o la normativa tècnica de compliment obligat, si la vulneració afecta la seguretat dels edificis o els habitatges.
b) Transmetre, llogar o cedir l'ús d'habitatges que no compleixen les condicions bàsiques de qualitat relatives a la seguretat.
c) Transmetre, llogar o cedir l'ús com a habitatges d'immobles que no poden obtenir la cèdula d'habitabilitat.
d) La inexactitud o la falsetat en els documents, les certificacions o els informes tècnics necessaris per a obtenir la resolució administrativa amb reconeixement de drets econòmics, de protecció o d'habitabilitat, o per a obtenir un acte favorable als infractors o a tercers, contrari a la normativa tècnica, comeses pels promotors, els constructors o la direcció facultativa de les obres d'edificació o rehabilitació d'habitatges, i incloses en els supòsits dels certificats d'habitabilitat elaborats pels tècnics en els procediments de sol·licitud de cèdula d'habitabilitat.
f) Incomplir el deure de conservació i rehabilitació, si comporta un risc per a la seguretat de les persones o un incompliment d'un programa previ de rehabilitació forçós.

g) Incomplir les ordres d'execució dirigides a la reparació i la reconstrucció d'habitatges establertes per l'article 38.

B) Infraccions greus multa de fins a 90.000 euros
a) Vulnerar les normes d'habitabilitat de la Generalitat o la normativa tècnica de compliment obligat, si la vulneració no afecta la seguretat dels edificis o els habitatges.
b) Transmetre, llogar o cedir l'ús d'habitatges que no compleixen les condicions d'habitabilitat relatives a la seguretat.
c) Incomplir el deure de conservació i de rehabilitació, si comporta una afectació greu de les condicions d'habitabilitat dels edificis, amb notificació prèvia.
d) No lliurar el llibre de l'edifici.
g) No disposar del certificat d'inspecció de l'edifici en els supòsits en què sigui exigible.

C) Infraccions lleus multa de fins a 9.000 euros
d) Incomplir l'obligació de formalitzar de forma correcta i completa el llibre de l'edifici.

En cap cas es poden imposar multes inferiors a 3.000 euros

Article 127. Prescripció de les infraccions
1.     Els terminis de prescripció de les infraccions administratives tipificades per aquesta llei són de quatre anys per a les molt greus, de tres anys per a les greus i de dos anys per a les lleus. Aquests terminis comencen a comptar des que la infracció s'ha comès. En el cas que es tracti d'infraccions continuades, el còmput del termini de prescripció s'inicia quan ha finalitzat l'últim acte amb què es consuma la infracció. En el cas de les infraccions tipificades pels articles 123.1.a i 124.1.a es considera comesa la infracció en la data del certificat final d'obra i habitabilitat.
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...