dissabte, 19 de desembre de 2015

FW: CE3X: El 14 de enero será obligatorio utilizar la nueva versión del CE3X v2.1Aviso comienzo de curso
logo efinova

Le comunicamos que según ha publicado el Ministerio de Industria Energía y Turismo, a partir del próximo 14 de enero, solo se admitirán por los Registros de las Comunidades Autónomas los certificados energéticos realizados con la versión 2.1 de CE3X.

Ya se puede descargar dicha versión del programa desde el siguiente link:

Descarga CE3Xv2.1


Aprovechamos para informarles que ya está abierto el plazo de inscripción para los cursos en los que se explican en profundidad los cambios que se han producido y cómo afectan a la labor del técnico certificador:

  • Nueva versión CE3X: On-line, en directo, video HD. Fecha: 14 de enero. Duración 2 horas. Coste 20€ + iva

Asimismo, tenemos a su disposición cursos del programa informático de referencia, de inciativa pública, para la calificación de eficiencia energética de edificios.
  • Herrramienta unificada: On-line, en directo, video HD. Fecha: 13 de enero. Duración 8 horas. Coste 90€ + iva

Por otro lado, desde la aprobación de la modificación del CTE-HE  de septiembre de 2013, ya no existen herramientas oficiales para la verificación del CTE, por ello, sin duda alguna, una de las mejores maneras de justificar el cumplimiento es mediante EnergyPlus y las herramientas que estamos desarrollando. Para explicartelo tenemos el siguiente curso:

  • Curso EnergyPlus - CTE-HE1: On-line, en directo, video HD. Fecha: 25 de Enero. Duración 8 horas. Coste 120€ + iva


Las plazas son limitadas, por lo que le recomendamos que realices su reserva a través de nuestra página web lo antes posible:

http://www.efinova.es/CE3X/2/

Reciba un cordial saludo.
El equipo de Efinovatic


Si no deseas continuar recibiendo esta información puedes darte de baja de nuestro servidor haciendo clic en el siguiente enlace.
Quiero darme de baja
Una vez que te hayas dado de baja, dejarás de recibir cualquier comunicación y no podrás acceder a los servicios ofrecidos por Efinovatic.dimarts, 15 de desembre de 2015

I+CEEEC l'ICAEN amb els certificadors d'eficiència energètica d'edificis


I+CEEEC l'ICAEN amb els certificadors d'eficiència energètica d'edificis
L'ICAEN amb la Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis de Catalunya

Noves eines de certificació

Us informem de què els Ministeris d'Indústria, Energia i Turisme i de Foment ha signat una resolució conjunta per la que s'acorda que a partir del 14 de gener de 2016 entraran en vigor les noves eines de certificació energètica dels edificis.
Us recomanem acabar els tràmits que tingueu pendents ja que un cop es faci el canvi oficial d'eines, no es podrà usar les eines actuals.

Tingueu en compte que les eines de prova que es van posar a disposició dels tècnics durant el mes de setembre, no són les eines definitives i no es poden fer servir.
AVÍS LEGAL.
L'ICAEN l'informa que les dades tractades per a la realització d'aquesta primera tramesa del Butlletí I+CEEEC han estat obtingudes del fitxer automatitzat Gestor de l'Oficina Virtual de Tràmits, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el portal multicanal Gencat Serveis i Tràmits, i que vostès van cedir com a tècnics competents certificadors davant l'òrgan competent del Registre de certificació d'eficiència energètica d'edificis.


La informació continguda en aquest correu electrònic està destinada a obtenir informació per a una millor gestió amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya dels tràmits relacionats amb la certificació d'eficiència energètica d'edificis.

Amb aquest correu electrònic l'ICAEN l'informa que, en cas d'acceptació, les vostres dades s'inclouran en un fitxer de l'entitat i seran tractades de forma confidencial, d'acord amb la política de privacitat i seguretat de l'ICAEN i amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal. Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme l'activitat pròpia de l'ICAEN, i sempre dintre dels lícits objectius de l'entitat.

Per a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació pot contactar amb l'ICAEN enviant un missatge de correu electrònic a icaen@gencat.cat, per fax al 93 622 05 01, o per correu a l'Institut Català d'Energia, carrer Pamplona, 113, 3a planta. 08018 Barcelona.


 Així mateix, en cas que no vulgueu seguir rebent aquest butlletí podeu donar-vos de baixa de la subscripció a la casella que s'indica. Del contrari, seguireu rebent aquest Butlletí I+CEEEC amb tot tipus d'informació rellevant relacionada amb la certificació d'eficiència energètica d'edificis.


Copyright © 2015 Institut Català d'Energia, Tots els drets reservats.

Correu electrònic:
icaen@gencat.cat

Donar de baixa la subscripció del butlletí    Actualització de les preferències de subscripció

 

dimecres, 2 de desembre de 2015

Novetats al portal Generador Informes ITE

PORTAL GENERADOR INFORMES ITE (ús exclusiu per a tècnics)

© 2015 Generalitat de Catalunya | versió: 1.4.0

Centre de Suport Canigó
* Identificador/NIF:
*Paraula clau:
Ha oblidat el password?


Donar-se d'alta com a usuari


Des del dia 1 de setembre de 2015, el tancament i signatura de l'informe no es pot realitzar des del navegador Google Chrome.
Des del dia 30 d'octubre de 2015, el tancament i signatura de l'informe es pot realitzar amb el sistema operatiu Windows 10 amb IExplorer 11.

  • Aquest portal web és compatible amb els navegadors Internet Explorer 11 i Firefox 23.0.1. (Reviseu el document Activar Signatura per el correcte funcionament de l' applet que permet acreditar els tècnics abans de tancar un informe).
  • Aquest portal permet treballar amb cinc informes oberts, com a màxim.
  • El nombre d'imatges permeses (fotografies i pàgines del PDF adjuntat) és aproximadament de 250, equivalent a 25Mb.
  • El tècnic redactor dels informes ITE necessita un certificat digital per tancar els informes.
  • Un cop validat i signat electrònicament aquest, es genera automàticament la data d'emissió de l'informe ITE, i queda tancat. Els informes tancats pels tècnics redactors es guarden al servidor de la Generalitat de Catalunya/Agència de l'Habitatge de Catalunya durant 4 mesos, des de la data de la seva emissió, ja que és el termini que té la propietat per a tramitar la sol·licitud de l'emissió del Certificat d'aptitud de l'edifici. Transcorregut aquest termini, la Generalitat de Catalunya/Agència de l'Habitatge de Catalunya eliminarà l'informe del servidor.(Decret 67/2015 article 8.5).
  • L'Agència de l'Habitatge de Catalunya es compromet a no utilitzar el contingut ni les dades dels informes ITE que es generin des del portal , fins el moment que es rebi la sol·licitud d'emissió del Certificat d'aptitud de l'edifici d'aquell informe ITE amb codi informe coincident.

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, amb la finalitat de tramitar la vostra sol·licitud, les dades de caràcter personal s'inclouen en un fitxer regulat mitjançant Ordre TES/173/2014 de 2 de juny, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (DOGC núm. 6641, de 11.06.2014). Les vostres dades personals es poden comunicar a les autoritats de control pertinents.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Àrea TIC), carrer Diputació, núm. 92, 2a planta, Barcelona (08015), mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d'adjuntar una còpia del DNI.

Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...