dimecres, 28 de juny de 2017

Subvencions per a la millora de l'accessibilitat en edificis d'ús residencial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2017

Font CAATEEB

Àrea Metropolitana de Barcelona 

Subvencions per a la millora de l'accessibilitat en edificis d'ús residencial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2017


Publicades les ajudes per a la  millora de l'accessibilitat en edificis d'ús residencial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i que consten a l'Annex 1, exclosa Barcelona ciutat
 
El BOPB del dia 27 de juny de 2017 ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la millora de l'accessibilitat en edificis d'ús residencial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

El contingut de la convocatoria està penjat a la base de dades nacional de subvencions o a la pàgina web del CMH.

Les actuacions subvencionables les trobareu a l'annex 2 de la convocatoria i són actuacions de millora de l'accessibilitat.

Pressupost disponible: 5.000.000 €
Àmbit d’aplicació: Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Terminis:

  • El termini de presentació de les sol·licituds d'Informe d'Idoneïtat, previ a la sol·licitud d'ajuts, s'obre el 28 de juny i finalitza el 15 de setembre de 2017.
  • El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuts (imprès 2), un cop obtingut l'Informe d'Idoneïtat, s'obre el 28 de juny i finalitza el 29 de setembre de 2017.

Destinataris: Comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i propietaris únics d'edificis d'ús residencial de l'àrea metropolitana de Barcelona. Resten exclosos els habitatges unifamiliars i aquells que es cedeixin a tercers a canvi d'un preu, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any (habitatges d'ús turístic, HUT).

Es consideren actuacions de millora de l’accessibilitat, les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals dels mateixos, a la normativa vigent. En particular:
  1. La instal·lació d’ascensors i l’eliminació de barreres arquitectòniques mitjançant elements com salvaescales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, així com la seva adaptació, un cop instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.
  2. La instal·lació o dotació de productes de recolzament com són grues o artefactes anàlegs que permetin l’accés i ús per part de les persones amb discapacitat a elements comuns de l’edifici, com jardins, zones esportives, piscines i altres similars.
  3. La instal·lació d’elements d’informació o d’avís com són senyals lluminosos o sonors que permetin l’orientació en l’ús d’escales i ascensors.
  4. La instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com són videoporters i anàlegs.

L’edifici o edificis que vulguin sol·licitar ajuts per a actuacions de millora de l’accessibilitat han de disposar, com a mínim, de 8 habitatges, o excepcionalment menys, quan a l’immoble es duguin a terme simultàniament obres de conservació o quan hi habitin persones amb discapacitat o majors de 65 anys.

Quantia de subvencions

 La quantía de les subvencions i els requisits dels edificis per acollir-se a les ajudes els trobareu a l'annex 3 de la convocatoria.

 ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
   Quantia màxima per edifici:
50% del cost subvencionable o bé la resultant d'aplicar
4.000€ per habitatge i per cada 100 m² útils de local (la menor de les dues quantitats)
ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE
L'ACCESSIBILITAT
 Quantia màxima per habitatge o per cada 100m² útils de local % màxim subvencionat
 Instal·lació d'ascensors, supressió de barreres arquitectòniques i altres ajustos raonables en matèria d'accessibilitat


 4.000 €


50%

Els impresos normalitzats de sol·licituds i altres preguntes freqüents es poden consultar en l’apartat web Programa 2017 del Consorci Metropolità de l’Habitatge.
 
Per més informació sobre com sol·licitar l’informe d’idoneïtat, i altres preguntes relacionades amb la sol·licitud de l’informe d’idoneïtat de la fase d’alta,  podeu consultar l’apartat web del Servei de Validació del CAATEEB.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El preu dels pisos, cap amunt

Font diari El Punt Avui El preu dels pisos, cap amunt L’habitatge s’encareix ...